NEMEGHEER

NV

Geiten

Waar Nemegheer NV zich hoofdzakelijk toespitst op de varkenshouderij verzorgen wij voor de houders van melkgeiten de afzet van hun bokjes en slachtgeiten. Beiden worden wekelijks opgehaald. De bokjes worden zowel nuchter of slachtrijp opgehaald.