NEMEGHEER

NV

Handel:
 • Nemegheer Geert : Algemeen bestuurder / Verantwoordelijke landbouw / all-round
 • Nemegheer Reinaard: Medebestuurder / verantwoordelijke varkens- en biggenhandel/ all-round 
 • Nemegheer Hermeline : Medebestuurder / verantwoordelijke mest / all-round
 • Tahon Klaas: Verantwoordelijke fokkerij (db.Viktoria en DANIC)
Bureel:
 • Nemegheer Hermeline: Medebestuurster / verantwoordelijke planning alle transport / all-round
 • Fonteyne Hilde: Hoofd bureel / facturatie en boekhouding / Controller 
 • Naessens Mieke: Verwerking bestellingen veevoeding + planning voedertransport / Administratie, facturatie en boekhouding
Chauffeurs:
 • Jungnickl Thédor: Vervoer buiten- en binnenland biggen en varkens / mest / vlas / aardappelen
 • Calebout Marcel: Vervoer buiten- en binnenland biggen en varkens / mest / vlas / aardappelen
 • Declercq Wim: Vervoer biggen en slachtvarkens binnenland / mest / vlas / aardappelen
 • Vanryckegem Geert: Vervoer van veevoeding / aardappelen
 • Bekaert Sandra: Vervoer mest / vlas / aardappelen / all-round
 • Sierens Jonas: Vervoer mest / vlas / aardappelen / all-round
 • Op drukke momenten springen ook enkele tijdelijke medewerkers of loonwerkers in.
 Opvolging varkensbedrijven:
 • D’haeyzeele Patrick: Uitsorteren en helpen laden slachtvarkens / Runnen van onze vleesvarkensbedrijven.
 • Declercq Gert-Jan: Opvolging Beter Leven varkenshouders / slachtvarkens / technische ondersteuning van de vleesvarkensbedrijven